Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland får närmare 1,3 miljoner till Skapande skola

Publicerad 2023-05-08 14:01
Statens kulturråd har beviljat Region Gotlands ansökan om anslag för Skapande skola, för läsåret 2023/24 med närmare 1,3 miljoner kronor. Skapande skola är en satsning på mer kultur i skolan.

Detta ska ge elever som deltar tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. 

Trots att söktrycket i år var större än tidigare i hela landet lyckades Region Gotland få en bra tilldelning som kommer att fördelas inom kort. Kulturrådet fördelade denna ansökningsomgång hela 197 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor. Region Gotland fick något mindre pengar än förra omgången då 1,5 miljoner kronor beviljades. 

- Det har blivit lite av en tradition att vi sedan 15 år tillbaka får det här fina statliga stödet för mer kultur i skolan under våren. Ett härligt besked och grattis till alla elever och lärare som fortsatt blir berörda av Skapande skola, säger Hanna Wärff Radhe som är kultursamordnare vid regionstyrelseförvaltningens kulturenhet.

Läs mer om vad Skapande skola är