Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bivab tar över driften av kollektivtrafiken på Gotland

Publicerad 2023-05-04 09:18
Den gotländska kollektivtrafiken kommer snart att drivas av företaget Bivab (Buss i Väst). Bytet av operatör sker i mitten av juni och i samband med det tas nya bussar i drift och trafiken går över till sommartidtabell.

Den 18 juni kommer de nya bussarna att börja rulla och den nya sommartidtabellen att gälla. Sommartidtabellen finns redan nu att läsa på gotlandskollektivtrafik.se.

Resenärerna kan förvänta sig både större komfort och bättre service när de nya bussarna tas i bruk. 

- Det här är början på en långsiktig uppgradering av kollektivtrafiken på Gotland. De nya bussarna är utrustade med fräsch inredning, bekväma sittplatser och höghastighetsinternet för bästa möjliga reseupplevelse, säger Jyrki Vainio, enhetschef kollektivtrafiken.

Redan nu påbörjas också planeringen av nästa läsårs skolskjutsar och därför uppmanas vårdnadshavare att i så god tid som möjligt ansöka om skolskjuts. 

- Allt för att vi ska kunna säkerställa att eleverna får en så smidig och säker transport till skolorna som möjligt, avslutar Jyrki Vainio.

Sommartidtabellen finns på: www.gotlandskollektivtrafik.se