Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tomas Koppelman Hellgren, övningsledare vid Polisen

Bra och viktig övning på Wisbygymnasiet

Publicerad 2023-05-02 18:01
Idag har Wisbygymnasiet tillsammans med Polisen genomfört en cirka två timmar lång övning kring så kallat pågående dödligt våld - hur man kan och bör agera vid ett våldsdåd på en skola. En bra och viktig övning, tycker Polisens övningsledare.

Övningen genomfördes i två av skolhusen med närmare 800 elever i årskurs 2 och 3 och cirka 200 ur skol- och elevhälsopersonalen som tränade på inrymning – att gömma sig och låsa in sig. 

Under övningsdagen deltog ungefär 100 medarbetare från bland annat Polisen (både från Gotland och Stockholm - som ingår i samma polisregion), räddningstjänst, hälso- och sjukvård och Försvarsmakten. Cirka 30 elever agerade låtsasskadade personer, med hjälp av smink och trovärdigt skådespel. 

Övningen har planerats sedan ungefär två månader tillbaka med utbildningsinsatser kring pågående dödligt våld och första hjälpen, informationsinsatser och förankringsarbete kring övningen, en detaljerad schemaläggning av övningsdagen och förberedelser kring trygghetsskapande åtgärder.  

Karin Lekander, biträdande rektor, Wisbygymnasiet

 

- Vi fick frågan från Polisen som ville ha hjälp med att genomföra en övning. Det var inte helt självklart att säga ja. Det är en stor och viktig övning med många saker att ta i beaktande, säger Karin Lekander, biträdande rektor på Wisbygymnasiet som varit med i planeringen och under dagen deltagit på observatörsplats. 

Sent på eftermiddagen idag efter övningens slut samlades skolledning, elevernas mentorer, elevhälsopersonal, polis med flera för att samla in reflektioner och svara på frågor. Om några dagar kommer polisen att träffa eleverna som deltog för att berätta och återkoppla om övningen, utifrån sitt perspektiv. 

- Det har varit en bra och viktig övning med många inblandade parter. Nu ska vi utvärdera och se hur vi kan bli ännu bättre. Jag vill tacka elever och skolpersonal för stort engagemang, säger polisens övningsledare Tomas Koppelman Hellgren.