Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport smittskydd, Region Gotland. April 2023

Aktuellt inom smittskydd för Region Gotland.

Covid-19

Under april konstaterades totalt 19 fall av covid-19 på Gotland. (21 fall under mars). Sedan februari provtas enbart patienter och brukare för att få rätt vård vid symtom på covid-19,  mörkertalet är därmed mycket stort. På Gotland har 103 personer avlidit med covid-19. 

Vaccination mot covid-19 

Vårens vaccinationsinsats mot covid-19, med fokus på "vårdoser" till personer över 80 år är nu avslutad. Under maj till och med oktober kommer mottagningen på Ica Maxi arena att vara öppen för drop-in-vaccination sista onsdagen varje månad, klockan 10-14. (endast covidvaccin) Läs mer på gotland.se/dropinvaccination Det går därmed att vaccinera sig under uppehållet, men rekommendationen är att ta påfyllnadsdosen senare i  höst om det är möjligt. Det ger bäst skydd när flest brukar bli sjuka.

För övriga vaccinationer kontaktas privata vaccinationsmottagningar eller apotek som utför vaccinationer. I mån av tid kan det även finnas möjlighet att vaccinera sig på vissa vårdcentraler.

Täckningsgrad (vaccinerade över 80 år)
Sedan 1 januari i år har totalt 3953 personer vaccinerats mot covid-19 på Gotland. Av dessa var 2461 gotlänningar över 80 år, vilket motsvarar en täckningsgrad på 49,87 procent. Av de vaccinationer som gavs 1 mars till 24 april och räknades som ”vårdos” gavs 2366 doser till gotlänningar över 80 år, vilket motsvarar 47,9 procent. Nationellt var täckningsgraden för gruppen 38 procent. 

Vaccinationer i höst

För personer 50 år eller äldre, samt för personer från 18 år i riskgrupp, rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos vaccin i höst inför vintersäsongen 2023/2024. Höstens vaccinationer startar i november. I höst finns även möjlighet att vaccinera sig mot säsongsinfluensa samt pneumokocker på mottagningarna.

RS-virus 
Det förekommer fall av RS-virus på Gotland, under april konstaterades 10 fall. Vilket är en minskning jämfört med mars,  då17 fall konstaterades.

Säsongsinfluensa

Det förekommer fortfarande fall av säsongsinfluensa på Gotland, under april bekräftades 15 fall, att jämföra med föregående månad med 22 fall. Vaccinationsinsatsen 2022/2023 mot influensa är avslutad. Höstens vaccinationsinsats mot säsongsinfluensa påbörjas i början av november.

Hepatit C

Region Gotland har en pågående kampanj för provtagning och ökad medvetenhet om hepatit C. Detta för att nå Världshälsoorganisationen (WHO:s) mål att utrota hepatit C till år 2030. Under april har det funnits möjlighet provta sig på drop-in runt om på ön, vilket varit mycket uppskattat. Även under maj finns möjlighet till provtagning på drop-in, läs mer på www.1177.se/Gotland/prov-hepatitc-gotland
De som föredrar att provta sig på en vårdcentral eller på lasarettet kan först ringa 0498-26 89 04 eller till sin vårdcentral för att få en remiss.

Borrelia och TBE

Borrelia och TBE är två sjukdomar som sprids med fästingar.

Borreliafallen har ökat på Gotland de senaste åren men mot borrelia finns idag inget vaccin. En hudrodnad som successivt blir större runt ett fästingbett kan vara ett tecken på infektion, behandlingen är antibiotika. Läs mer om Borrelia på www.1177.se/Gotland/borrelia/


Det finns vaccin mot TBE men dosen måste fyllas på regelbundet. De senaste åren har antalet TBE-fall ökat i Sverige men antalet fall av personer smittade med TBE på Gotland är fortsatt lågt. Av dem som smittas med TBE är det ungefär en fjärdedel som utvecklar symptom från nervsystemet och som söker sjukvård och därmed anmäls. 
 
Du som önskar vaccinera dig mot TBE kontaktar en privat vaccinationsmottagning eller ett apotek som utför vaccinationer. I mån av tid kan det även finnas möjlighet att vaccinera sig på vissa vårdcentraler.
Läs mer om TBE-vaccin på www.1177.se/Gotland/tbe-vaccin