Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Valborgseld

Tänk på det här om du ska elda på valborg

Publicerad 2023-04-27 15:35
Att hälsa våren välkommen med en värmande majbrasa är en trivsam och mysig tradition som ska vårdas. Traditionen medför dock risker för både person-, miljö- och egendomsskador, så det gäller att vara försiktig när du handskas med eld.

Här har vi samlat några tips för valborgselden och andra tillfällen.

  • Det får inte finnas någon risk för att elden sprider sig.
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
  • Tillgång till släckredskap ska finnas på platsen där du eldar.
  • Tänd inte brasan vid stark blåst.
  • Byggavfall, vitvaror, brännbara vätskor och plast hör inte hemma i brasorna utan ska lämnas till regionens återvinningscentraler.
  • För majbrasor och annan eldning på allmän plats krävs tillstånd från polisen.

– Tänk som alltid på att ansvaret vilar på dig som tänder brasan och att du har förberett dig för om något skulle hända. Var särskilt försiktig om du eldar där det finns torrt fjolårsgräs, snabba väderomslag gör att risken för gräsbrand snabbt kan ändras, säger Peter Schöön, brandinspektör vid räddningstjänsten.

Du kan få aktuell information om eldningsförbud och brandriskprognos via telefon 0498-20 38 00.

Ladda gärna ner appen Brandrisk ute, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom. Den hjälper dig att hålla koll på den lokala brandriskprognosen.

Här hittar du fler användbara länkar: