Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland!

Publicerad 2023-04-27 11:02
Nu ligger numret för vecka 17 av Gotlands taltidning ute och i innehållet kan du bland annat lyssna på ett reportage om synskadade som lär sig att sy kläder i en studiecirkel.
Reportaget om studiecirkeln ligger på spår 7.  Spår 2 nyheter och spår 3 samhällsinformation domineras av Gotlands ekonomiska utmaningar, och på spår 6 – nöjen och evenemang – hittar du bland annat information om en kommande turné med Gotlandsmusiken.  Och som vanligt mycket annat i innehållet!
 
På tal om Gotland utkommer varje torsdag.