Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Personer diskuterar i ruin

Kurs i världsarvskunskap för besöksnäringen

Publicerad 2023-04-27 08:24
Viljan att använda Hansestaden Visby som resurs är stor inom besöksnäringen.

I världsarvet Hansestaden Visby genomfördes nyligen en världsarvskurs för företagare inom besöksnäringen.

Endagskursen arrangerades i regi av Gotlands förenade besöksnäring med världsarvssamordnare på Region Gotland och kulturmiljöhandläggare på länsstyrelsen som föredragshållare tillsammans med Gotlands museum och Visit Dalarna (på länk).

– Företagen fick lära sig grundläggande världsarvskunskap, något de efterfrågat, och mottog information om vad man kan göra och inte kan göra i ett världsarv. Dagen bjöd också på inspirerande exempel på olika sätt att bruka världsarvet; så som storytelling och hur man kan jobba aktivt med stolthet. Det känns roligt och inspirerande att viljan att använda världsarvet är stor inom den gotländska besöksnäringen, säger Louise Hoffman Borgö, världsarvssamordnare.

Här kan du läsa mer: Världsarvet Hansestaden Visby som affärsmöjlighet - Gotlands Förenade Besöksnäring (gotlandsbesoksnaring.se)