Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens beslut i korthet

Publicerad 2023-04-26 15:40
Idag den 26 april 2023 har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade bland annat samverkansstruktur för regional utvecklingsstrategi, inriktning och omfattning av företagsstöd 2023, ansökan om verksamhetsbidrag för implementering av investerarnätverk Gotland, ansökan om extra anslag från Coompanion Gotland för verksamhetsåret 2023 och analyser av effekter av höjda färjepriser.

Mötet behandlade också utmaningar och möjligheter med regionalt evenemangsarbete, uppföljning Kulturplanens handlingsplan, återrapportering från fritidsbanken, Grönplan Region Gotland, investeringsbehov 2024-2033, exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplan Västergarn Ammor 1:42 samt utvärdering vaccinationsinsats mot Covid-19.

Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/117801

Via länken här nedanför kan du läsa ett referat som nämner några av sammanträdets 47 ärenden.