Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Återbruket har startats på Klintehamns återvinningscentral

Publicerad 2023-04-21 13:57
Framtiden handlar mycket om att förebygga så mindre avfall uppkommer och att vi återanvänder och återvinner mera. Region Gotland, teknikförvaltningen, har nu startat det andra Återbruket. Denna gång på ÅVC Klintehamn.

Återbruket i Visby, som finns på återvinningscentralen i Visby, har blivit en succé. Teknikförvaltningen driver detta ihop med regionens Dagliga verksamhet och de saker som lämnas in på ÅVC-Visby säljs på Överskottet i Visby (Hantverksgatan 4). Sedan starten 15 december 2021 har bara mer och mer saker lämnats in till Återbruket.

De pengar som Överskottet får in för försäljningen, går oavkortat till den egna verksamheten. Återbruket på ÅVC-Visby drog igång lite försiktigt i form av en container där man, som besökare till ÅVC, kan lämna saker som man inte längre vill ha eller behöver. Dessa saker kan komma till nytta och glädje för någon annan. Återbruk är en fin sak, det är omtanke. Detsamma gäller för Klintehamns ÅVC.

Denna gång väljer dock teknikförvaltningen att samarbeta med Daglig verksamhet och Röda Korset Gotland samt Fritidsbanken. Röda Korset har ett så kallat 90-konto, vilket branschföreningen Avfall Sverige rekommenderar. 90-kontot är en kvalitetsstämpel som talar om för givaren att det är en seriös insamlingsorganisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll.

All sport- och fritidsutrustning som samlas in vid Återbruket i Klintehamn går till Fritidsbanken på Gotland som finns i Klintehamn samt i Visby. På Fritidsbanken kan man gratis låna utrustning till olika sport- och fritidsaktiviteter för såväl unga som äldre. Det som man lämnar till Återbruket ska vara hela och rena saker som kan återbrukas!

Återbruket på Klintehamns återvinningscentral är öppet och bemannat måndag, torsdag och lördag klockan 09.00-15.00.

Vad kan jag lämna till Återbruket?
De saker/produkter du kan lämna till Återbruket ska vara hela och rena saker som exempelvis möbler, böcker, elprodukter, husgeråd, kläder, trädgårdsredskap, heminredning, tavlor, sport- och fritidsartiklar, leksaker, verktyg, cyklar och cykeldelar samt visst byggmaterial så som oöppnade paket av parkettgolv, kakel.