Kontakt

Nationell support för vårdpersonal

Telefon: 0771 - 25 10 10
måndag-fredag 6-22
Felanmälan via formulär 

Lokal support för vårdpersonal
Region Gotland Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: 1177etjanster@gotland.se

Regional administratör
Region Gotland

Maria Hellström
Telefon: 0498-26 80 21
E-post: maria.hellstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

1177 vårdguidens e-tjänster