Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu byter Region Gotland ut dieseln på Skarphäll

Publicerad 2023-04-20 07:45
Tekniska nämnden har beslutat att dieseln i Region Gotlands cistern på Skarphäll i Visby ska bytas ut mot klimatsmartare alternativ. Det kommer innebära en kraftig minskning av utsläppen från teknikförvaltningens fordon.

Inom teknikförvaltningen finns de verksamheter som har allra störst miljö- och klimatpåverkan inom Region Gotland. En av de största utsläppsposterna står förvaltningens fordon som tankas med diesel från cisternen på Skarphällsområdet för. 

Bränslebyte i Skarphällscisternen innebär stora utsläppsminskningar

Beslutet som tekniska nämnden fattat innebär att teknikförvaltningen sätter igång processen för att sluta tanka diesel på Skarphäll, och istället går över till HVO100. När bränslet är på plats i cisternen innebär bytet utsläppsminskningar på 80 procent jämfört med att köra samma fordon på diesel. HVO100 är dyrare än diesel och teknikförvaltningen har sökt om ramtillskott om 1,5 miljoner kronor per år för att finansiera utvecklingen.  

Utsläppsminskningar är prioriterade för både förvaltning och nämnd. Genom att byta ut dieseln till alternativ som ger mindre utsläpp bidrar teknikförvaltningen konkret till de klimat- och miljömål som Region Gotland slagit fast i den regionala utvecklingsstrategin, genomförandeprogrammet för miljö, klimat och energi och politikens satta prioriteringar för mandatperioden.

  • Klimatomställningen är mycket brådskande, och något som tydligt engagerar teknikförvaltningens medarbetare. Vi har ett stort ansvar och vill agera snabbt och med de förutsättningar vi har för att drastiskt minska utsläppen från vår verksamhet. Byte av bränsle är ett viktigt steg som jag är glad att vi kan bidra med, säger Patric Ramberg, teknisk direktör på Region Gotland.

Ett steg på vägen till en fossilfri fordonsflotta

Byte av drivmedel innebär en viss fördyrning vad gäller bränslekostnaderna för förvaltningen, men är fortfarande ett mer kostnadseffektivt alternativ än att direkt ersätta tunga och lätta fordon med biogas eller eldrift. Något som på sikt ska utredas genom en ny fordonsstrategi för att säkra arbetet mot en fossilfri fordonsflotta.