Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt tyst från regeringen - Gotlandstrafiken saknas i vårpropositionen

Publicerad 2023-04-17 11:50
Idag överlämnade regeringen sin vårproposition till riksdagen. Åtgärder för att kompensera Gotland för de kraftigt höjda färjepriserna saknas helt. Region Gotland fortsätter att arbeta för att få svar i denna prioriterade fråga.
Det senaste årets prisökningar i färjetrafiken har drabbat gotlänningar, gotländskt näringsliv och besökare hårt. Prisnivåerna är på sådana nivåer att människor står inför risken att förlora sin försörjning. I februari anhöll därför Region Gotland om kompensation från staten till de som reser eller transporterar gods med färjetrafiken. Responsen från regeringen har helt uteblivit och det saknas efterfrågade åtgärder i vårpropositionen som presenterades under måndagen. 
 
Det är förfärligt att regeringen lämnar landets enda ö-region i tystnad, utan svar på hur Gotland och dess invånare ska klara av så omfattande kostnadsökningar. Gotlänningar och gotländska företag står liksom resten av landet inför höga energi-, bränsle- och livsmedelspriser och en inflation som gör att lönen räcker till allt mindre. Utöver det drabbas Gotland av helt orimliga prisökningar på vår landsväg, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande. 
 
Region Gotland skickade i februari en begäran om stöd motsvarande 244-258 miljoner kronor per år under kvarvarande avtalsperiod, det vill säga till och med den 31 januari 2027, eller så länge frakt- och biljettpriserna är kvar på en förhöjd nivå. Stödet skulle fördelas mellan frakt, besökare och gotlänningar. Detta gjordes i form av en hemställan som gick till finansminister Elisabeth Svantesson, försvarsminister Pål Jonson, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, infrastrukturminister Andreas Carlson och landsbygdsminister Peter Kullgren.
 
Situationen gör att konkurrenskraften för vår livsviktiga mat- och livsmedelssektor urholkas, företag inom besöksnäringen får avbokningar, gotlänningar kan inte träffa sina familjer och de med fritidshus på ön larmar om en ohållbar situation. Att regeringen inte hörsammar detta är djupt problematiskt, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande. 
 
Vi kommer givetvis fortsätta att lyfta denna fråga i alla sammanhang vi kan. Det är en demokrati- och rättvisefråga och den är helt central för Gotland. Staten måste ta ansvar för vår landsväg och möjliggöra att hela landet ska leva, säger Torsten Flemming, tillförordnad regiondirektör. 

Läs mer om Gotlands färjetrafik