Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport smittskydd, Region Gotland. Mars 2023

Aktuellt inom smittskydd för Region Gotland.

Vaccination mot covid-19 och pneumokocker

Personer som fyller 80 år eller äldre  samt boende på SÄBO rekommenderas att under mars eller april ta en påfyllnadsdos mot covid-19, en så kallad "vårdos". Under mars gjordes cirka 1700 covidvaccinationer.

Sedan december 2022 erbjuds alla som fyller 65 år eller äldre, samt personer i riskgrupp att vaccinera sig kostnadsfritt mot pneumokocker, om det gått mer än fem år sedan man vaccinerade sig mot det senast.

För att öka tillgängligheten går det under mars och april att vaccinera sig mot pneumokocker även på covidvaccinmottagningarna.
Hittills i år har knappt 1000 pneumokockvaccinationer gjorts i denna målgrupp, vilket innebär att det hittills under 2023 redan getts ungefär lika många vaccinationer som under hela 2022. 
 
- Det är glädjande att så många har uppmärksammat erbjudandet att vaccinera sig mot pneumokocker. Vaccinationerna ger ett bra skydd mot den vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation, säger smittskyddsläkare Maria Amér


Vaccinationerna mot covid-19 samt pneumokocker fortsätter även under april, sedan avslutas vårens insats. Från och med maj kommer det att finnas möjlighet att vaccinera sig  i de fall det inte kan vänta till hösten, men i begränsad omfattning. Höstens vaccinationer mot covid-19 och säsongsinfluensa startar åter i början av november.

Önskar man vaccinera sig mot pneumokocker under sommaren vänder man sig istället till sin vårdcentral eller privat utförare. Detsamma gäller övriga vaccinationer, så som TBE-, bältros- eller resevaccinationer.

Covid-19 

Under mars konstaterades totalt 21 fall av covid-19 på Gotland. Idag provtas enbart patienter och brukare för att ge rätt vård vid symtom på covid-19.  Mörkertalet är därmed mycket stort. På Gotland har 102 personer avlidit med covid-19. Det är en ökning med två personer sedan februari.

RS-virus 
Det förekommer fall av RS-virus på Gotland, under mars konstaterades 17 fall vilket är ungefär i nivån med februari.

Säsongsinfluensa
Det förekommer fortfarande fall av säsongsinfluensa på Gotland, under mars bekräftades 22 fall, att jämföra med föregående månad med 20 fall. Vaccinationsinsatsen 2022/2023 mot influensa är nu avslutad. Höstens vaccinationsinsats mot säsongsinfluensa påbörjas i början av november.

Hepatit C
Under april drar Region Gotland igång en kampanj för provtagning och ökad medvetenhet om hepatit C. Målet är att utrota hepatit C till år 2030, i enlighet med Världshälsoorganisationen (WHO:s) mål. Det kommer bland annat att finnas möjlighet att provta sig på drop-in runt om på ön. Läs mer på www.1177.se/Gotland/prov-hepatitc-gotland