Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållplats Östercentrum tillfälligt avstängd fr.o.m. 11 april

Publicerad 2023-03-30 11:16
Hållplats Östercentrum kommer att vara tillfälligt avstängd från och med 11 april till och med (senast) 8 juni. Anledningen till avstängningen är vägarbeten på Kung Magnus väg och Jägargatan. Vi hänvisar dig som resenär till Visby busstation.

Avstängningen av hållplats Östercentrum gäller alla busslinjer som går genom Visby, både stadstrafiken och landsbygdstrafiken. Från Östercentrum till Visby busstation är det knappt 400 meters gångväg söderut, se karta nedan. Vägarbetet gör också att vissa busslinjer behöver köra en annan väg genom Visby, men förutom Östercentrum trafikeras alla andra hållplatser som vanligt.

Hållplats Östercentrum kan komma att öppnas före 8 juni, om vägarbetena blir färdiga tidigare. Du kommer då att få information om det här på gotland.se/kollektivtrafiken.

Läs mer om arbetet med trafiksäkerheten vid Östercentrum på: https://gotland.se/117607Gångväg från Östercentrum till Visby busstation