Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby får säkrare övergångställen vid Östercentrum

Publicerad 2023-03-30 09:10
Snart ökar säkerheten vid flera övergångsställen runt Östercentrum i Visby. Trafikarbetena kan komma att påverka dig som tänkt passera Kung Magnus väg/Jägargatan under april och maj. Följ den aktuella skyltningen så kommer du rätt.

Det här gör vi
Övergångsställena vid korsningen Kung Magnus väg/Jägargatan tillsammans med övergångsstället Kung Magnus Väg utanför Dalmansporten kommer att få farthinder och tydliggöras med refuger. Dessutom kommer gång- och cykelvägen från Polhemsgatan till Kung Magnus väg att breddas.

Så påverkas du
Arbetet är planerat att utföras mellan 11/4 och 7/6 2023. Under tiden kommer trafiken vara avstängd i korsningen Kung Magnus väg/Jägargatan. Du kommer rätt om du följer den tillfälliga skyltningen på platsen.

Busshållplatsen vid taxistationen Visby kommer att vara avstängd och bussarna kommer köra en annan väg. Se gärna kollektivtrafikens hemsida för aktuell information. www.gotland.se/kollektivtrafiken