Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt nummer av På tal om Gotland – vecka 13

Publicerad 2023-03-30 09:06
Då var det dags för ett nytt nummer av Region Gotlands taltidning – På tal om Gotland.
I nya numret hittar ni ett reportage som även kan användas som träningsprogram – gympa med stol, anpassat för seniorer. Som vanligt hittar ni också nyheter på spår 2, bland annat om matpriserna och under samhällsinformation, på spår 3 finns det senaste om kommande bevattningsförbud. 
 
På tal om Gotland utkommer varje torsdag.