Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens elförbrukning ner med 10 procent i februari

Publicerad 2023-03-30 08:51
Den 13 oktober togs det beslut att Region Gotland följer den överenskommelse som gjorts inom EU om minskad elförbrukning med minst 5 procent. Överenskommelsen gäller 1 december 2022 - 31 mars 2023 och nu har vi ett resultat för januari och februari.

– Medelvärdet för Region Gotland under januari och februari är en minskning av elförbrukningen med 8 respektive 10 procent. Det finns en variation mellan förvaltningarna, men som helhet har alla gjort ett bra resultat då målbilden var en minskning med minst 5 procent, men helst 10 procent, säger Björn Sandqvist, avdelningschef fastighetsförvaltningsavdelningen

  • december 2022 -   9 procent
  • januari 2023 - 8 procent
  • februari 2023 - 10 procent

Fortsätt spara el

Höga elpriser är en tuff utmaning för många. En lägre efterfrågan på el påverkar generellt priset i positiv riktning, risken för frånkoppling minskar och vi hjälper våra grannländer.

Det är viktigt att vi fortsätter spara el så att elförbrukningen minskar, till exempel genom att stänga av utrustning som inte används, sänka värmen med någon grad och att använda LED-lampor. Den som önskar fler tips och/eller rådgivning kan vända sig till Energicentrum Gotland.

Mer information
Energicentrum GotlandLänk till annan webbplats.