Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kraftsamlar vi för hälsa och ett socialt hållbart Gotland!

Publicerad 2023-03-30 09:41
Vad behöver vi gemensamt göra för att Gotland ska vara ett tryggt och inkluderande samhälle? Det beskrivs i ett nytt program som antogs av regionfullmäktige måndag den 27 mars. Det vänder sig till öns alla aktörer.

Den 27 mars antog regionfullmäktige programmet "Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland". Det är kopplat till Gotlands regionala utvecklingsstrategi, "Vårt Gotland 2040".  Målet är att Gotland ska vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla.

- Vi vill att alla på Gotland ska ha förutsättningarna för att må bra, och fortsätta må bra genom hela livet. Programmet beskriver vilka frågor vi ska samarbeta kring för att Gotland ska utvecklas som kreativ ö med plats för hela livet, säger Torsten Flemming, tillförordnad regiondirektör.

Samverkan är nyckeln för att nå målen

"Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland" är framtaget av Region Gotland tillsammans med många olika aktörer på ön. Ideella organisationer, privata företag och andra myndigheter har varit med och bidragit till innehållet.

Tanken är att programmet ska vara till nytta för alla som arbetar med frågor som rör hälsa och social hållbarhet på ön. Regionen har ansvar för  uppföljningen men arbetet för att nå målen behöver göras gemensamt aktörer emellan.

- Mycket görs redan men det är viktigt att samverka och på det här sättet fokusera och kraftsamla framåt. Utvecklingen på Gotland rör alla och alla har en viktig del för att skapa ett hållbart Gotland. Det är vi tillsammans som skapar förändring, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.

Forum för social välfärd - en fysisk mötesplats för aktörer

För att hitta andra aktörer att samverka med behövs det finnas sätt att mötas. Forum för social välfärd är en sådan mötesplats för dem som arbetar med de sociala hållbarhetsfrågorna.

Forumet kommer att anordnas 4-6 gånger per år. Syftet är att bygga relationer och hitta nya sätt att samverka.

Nästa tillfälle är den 4 april och har temat "Att motverka riskbruk, beroende och utanförskap hos unga". Anmälan sker på www3.gotland.se/sr/FSV4april.
 
Programmet finns att läsa i sin helhet på www.gotland.se/kraftsamling