Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Alla vinnare på scenen - förnyelspriset 2023

De vann priser på årets förnyelsedag

Publicerad 2023-03-30 16:06
Idag, den 30 mars, har Region Gotlands årliga förnyelsedag genomförts. Vinnare av förnyelsepriset blev bidraget "Vi trampar mot framtiden" från teknikförvaltningen.

Vid 15-tiden var det prisutdelning i Ljusgården i Rådhuset på Visborg. 21 bidrag tävlade om fem priserna. De fem priserna/klasserna är: förnyelsepriset, kvalitetspriset, servicepriset, temapriset (årets tema var hållbarhet) samt publikens pris.

Årets vinnare är:

Förnyelsepriset:  "Vi trampar mot framtiden"

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Juryns motivering: Med kreativitet och nytänkande har verksamheten löst ett välkänt problem som tidigare skapat stor negativ publicitet under sommaren. Med nya grepp har man radikalt minskat antalet klagomål om nedskräpning. Genom att använda ett klimatsmart och smidigt transportmedel har tillgängligheten ökat, ungdomar fått sitt första arbete och nedskräpningen minskat. Vinnaren är en tydlig och synlig ambassadör för Visby och Gotland.
Vinnaren har bidragit till förnyelse genom att man lyckats kombinera väl beprövade saker i ett nytt sammanhang.

Kvalitetspriset: "Barnanpassad vård"

Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Juryns motivering:  Vinnaren har genom systematiskt och strukturerat förbättringsarbete säkrat kvalitet i sin verksamhet utifrån en nationell modell. Verksamheten har genom sitt arbete skapat värde för dem de är till för och har involverat dem i sitt förbättringsarbete. Genom självskattning och kollegial bedömning från annan verksamhet har de uppvisat goda resultat och en hög ambitionsnivå.
Vinnaren är ett strålande exempel på ett väl utfört kvalitetsarbete.

Servicepriset: "Projekt Föräldraskap"

Förvaltningar: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen

Juryns motivering: Vinnarna har genom stort engagemang och hög ambition skapat förutsättningar till stöd för alla föräldrar. Verksamheten har genom sitt inkluderande arbete skapat ett tryggt sammanhang där nyanlända och utomlandsfödda föräldrar ges förutsättningar till föräldrastöd och integration. Det har minskat utanförskap med både föräldraperspektivet och barnperspektivet i centrum. På så sätt har verksamheten förenklat och ökat tillgängligheten för målgruppen som dessutom resulterat i positiv feedback, ökat förtroende och förståelse för barns rättigheter och ett jämställt föräldraskap.
Vinnaren är ett utmärkt exempel på banbrytande arbetssätt för bättre service. Tidiga insatser ger effekt på hur både föräldrar och barn integreras i svenska samhället.

Temapriset - Hållbarhet:  "Spara vatten – öns viktigaste utvecklingsfråga"

Förvaltning: Teknikförvaltningen

Juryns motivering: Vinnaren har genom ett långsiktig, uthålligt och konsekvent arbete gjort skillnad inom ett för Gotland livsviktigt livsmedel. Genom smart användning av tillgängliga resurser och samverkan har arbetet lett till påvisbara resultat inom ett högaktuellt område. Vinnaren har genom sin kreativitet och goda pedagogik beskrivit och kommunicerat Gotlands utmaningar. Det vinnande bidraget har medverkat till att höja kunskapen, förändra attityder och beteenden hos både gotlänningar och besökare. 
Vinnaren är ett utmärkt exempel på att uthållighet lönar sig.

Publikens pris: "Mottagningsoperation på kvinnokliniken"

Förvaltning: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vinnaren av publikens pris avgjordes genom SMS-röstning där det vinnande bidraget vann med 319 röster av totalt 5827 röster.

 

Dagen invigdes av regiondirektör Torsten Flemming och regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin. Under förmiddagen hölls en inspirationsföreläsning av John Holmberg, professor i fysisk resursteori på Chalmers Tekniska Högskola, och under eftermiddagen presenterades de nominerade bidragen.

- Förnyelsedagen är ett fantastiskt sätt att uppmärksamma förbättringsarbeten och innovationer som görs inom regionen. Stort grattis till vinnarna och de 21 nominerade bidragen, som alla har bidragit till att förbättra Gotland, säger Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör på Region Gotland.