Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen inför extra bonus till sommarvikarier

Publicerad 2023-03-29 13:11
I ett försök att attrahera fler inför socialförvaltningen en extra bonus till sommarvikarier som väljer att jobba minst fyra veckor på schema. Erbjudandet är framtaget tillsammans med fackförbundet Kommunal och riktar sig till omvårdnads- och omsorgspersonal inom särskilt boende, hemtjänst och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Sommarrekryteringen är i full gång och till socialförvaltningens verksamheter är behovet av undersköterskor och boendeassistenter stort. Hittills har det noterats en stigande trend hos sommarvikarierna där flexibilitet och möjlighet att själv kunna styra sin tillgänglighetstid har efterfrågats. Som ett resultat av det, har bedömningen gjorts att ett extra erbjudande behövs för att attrahera fler sommarvikarier att överväga ett fast schema.

­­ – Våra ordinarie medarbetare är vår allra viktigaste resurs och deras återhämtning har högsta prioritet för oss. Vår förhoppning är vi med hjälp av bonusen ska kunna locka fler att vilja jobba hos oss i sommar så att vi kan säkra upp vårt behov av semestervikarier, säger Jane Sandberg, enhetschef för rekryterings- och bemanningsenheten.

En förutsättning för att ta del av bonusen är att vikarien accepterar ett färdigt schema under sommarperioden vecka 24-35, under minst fyra veckor, utifrån verksamhetens behov och utan särskilda ledighetsönskemål. För vikarier som jobbar i Visby utgår en bonus om 5.000kr, medan summan är den dubbla, 10.000kr, för vikarier på landsbygden.

– Vi kan se att det för varje år blir tuffare konkurrens om sommarvikarierna och vi vill säkerställa att så många av våra medarbetare som möjligt kan vara lediga under den värdefulla sommarperioden, säger socialförvaltningens HR-chef Roger Nilsson.