Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Människor i olika åldrar som gör kreativa saker

Pengar till miniprojekt i Gotlands landsbygder

Publicerad 2023-03-29 12:00
Leader Gute erbjuder pengar till miniprojekt - med enkel och snabb ansökan. Utveckla era bygder, samlingslokaler, kompetenser, förnybar energi och mer.
Det behövs projekt i liten skala som kan bidra till viktig lokal utveckling på Gotlands landsbygder. Därför erbjuder Leader Gute stöd till miniprojekt – med enklare ansökan och snabbare beslut jämfört med ansökan om föreningens större projektstöd. 
 
Stöd till miniprojekt kan sökas av föreningar eller företag. Projekten riktar sig till mindre insatser inom olika teman.

Aktuella teman för de miniprojekt du kan söka nu

  • Förnyelsebar energi
  • Kompetensutvecklingscheckar
  • Upptäck din bygd
  • Utveckla din samlingslokal
  • Förstudiecheckar
Fler teman tillkommer löpande.
 

Få uppdateringarna från Leader Gute

 
 
När du beställer nyhetsbrevet, ange namn och mailadress och gärna vilken förening eller vilket företag du eventuellt företräder.
 

Mer om Leader Gute

  • Leader Gutes uppgift är att fördela stöd till lokalt ledd utveckling på öns landsbygder.
  • Leader Gute är en ideell förening med bred representation från föreningsliv, offentlig och privat sektor på Gotland.
  • Föreningens arbete finansieras med pengar från EU, staten och Region Gotland.
  • Region Gotland satsar 11,6 miljoner kronor i Leader Gutes arbete för åren 2023-2027, som ett sätt att investera i utvecklingsinitiativ runt om på Gotland.