Kontakt

Projektägare är:
Peter Lerman , rektor
Tfn: 0498-26 95 40

Projektledare:
Maria Diurlin (startar sin tjänst höstterminen 2023.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projektet Hållbar hälsa

Hur får vi fler ungdomar att hitta rörelseglädje i vardagen och fler att röra sig en timme om dagen? I samverkansprojektet Hållbar hälsa kommer Wisbygymnasiet och RF SISU erbjuda aktiviteter för att främja elevernas fysiska och psykiska hälsa. Projektaktiviteterna startar hösten 2023 och bygger till stor del på elevmedverkan och elevernas önskemål.

Wisbygymnasiet och RF SISU Gotland har beviljats 4, 6 miljoner kronor av Europeiska socialfonden (ESF+) för att förstärka skolans och idrottsrörelsens arbete med fysisk och psykisk hälsa hos skolans ungdomar. Projektet heter Hållbar hälsa! och är ett 3-årigt hälso- och värdegrundsprojekt där man vill prova nya idéer och ta tillvara elevernas önskemål, kreativitet och engagemang. Samarbetet är en ny och unik typ av samverkan mellan skola och föreningsliv. Genom ett brett utbud av rörelseaktiviteter är projektmålet att fler rör sig en timme om dagen för att främja fysisk och psykisk hälsa, samt att på lång sikt bidra positivt till elevernas studieresultat.

RF SISU Gotland är en paraplyorganisation för öns idrottsförbund med ca 53 olika idrotter representerade, fördelade på 184 olika idrottsföreningar. Efter pandemin har RF SISU Gotland tappat många av sina aktiva ungdomar, både som ledare och deltagare. Förbundet vill därför bidra med insatser för att fler ungdomar ska upptäcka utbudet som finns, hitta tillbaka till fysisk aktivitet, eller kanske bidra till nya aktiviteter. 

Wisbygymnasiet och RF SISU Gotland kommer att erbjuda kostnadsfria aktiviteter efter skoltid, och kanske ibland under skoltid. När projektet startat kommer det finnas ett smörgåsbord av aktiviteter, och elever kan också önska rörelseaktiviteter och prova-på-pass. Först och främst handlar det om rörelseglädje – men här finns stor möjlighet för eleverna att själva föreslå eller leda olika typer av aktiviteter som främjar fysisk och psykisk hälsa. Projektet startar i april, men uppstart för elever och aktiviteter är hösten 2023.

Har du frågor om projektet – kontakta rektor Peter Lerman, Wisbygymnasiet.