Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regeringen avslutade gotlandsuppdraget utan dialog med regionen

Publicerad 2023-03-17 12:06
Energimyndighetens särskilda gotlandsuppdrag har avslutats av regeringen, utan dialog med Region Gotland. Nu skriver regionledningen ett brev till energiministern där man kräver att få veta vad som hände och hur regeringen har resonerat i frågan.

Energimyndigheten fick i uppdrag av den föregående regeringen att möjliggöra för Gotland att bli en pilot för ett hållbart energisystem, enligt målen för energisystemet i Sverige år 2040. Det gemensamma uppdraget med Energimyndigheten avslutas nu, innan det gått i mål.

Brevet är adresserat till energiminister Ebba Busch (KD) och inleds så här:

”Med denna skrivelse vill Region Gotland ifrågasätta att och hur Energimyndighetens särskilda gotlandsuppdrag avslutats; genom att i tysthet ändra myndighetens regleringsbrev i mars 2023, utan någon dialog med Region Gotland.” 

Vidare skriver regionen:

”Förutom Gotlands försvarsstrategiska läge, och betydelse för inhemsk livsmedelsproduktion och besöksnäring är Sverige beroende av cementproduktionen på Gotland för bostadsbyggandet, gruvdriften och stora infrastrukturprojekt. För en storskalig omställning och minskning av Sveriges utsläpp behöver cementproduktionen bli hållbar.”

- Vi är upprörda, både över att det här regeringsuppdraget plötsligt upphör, bristen på kommunikation med oss som det berör, och på Energimyndighetens inaktivitet inom uppdraget de senaste två åren. Arbetet med energi- och klimatomställningen är fortsatt oerhört angeläget och det behöver tydliga och långsiktiga spelregler, för alla nivåer. Region Gotland har etablerat Energicentrum Gotland och Gotlands aktörer har genomfört ett flertal energiprojekt. Nu får vi bygga vidare på det engagemanget, utan det här stödet från regeringen, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.

- Energi- och klimatomställning är central och något vi kommer att arbeta vidare med, utifrån Vårt Gotland 2040 som är Gotlands egen strategi för hållbar utveckling, säger Stefan Persson, utvecklingsdirektör.

- Vår ö har goda förutsättningar för förnybar energiförsörjning genom god tillgång till sol, vind och bioenergi. Här finns engagerad befolkning, dedikerat närings- och föreningsliv och ett universitet med fokus på energiomställningen. Gotland är fortsatt en fantastisk plats att driva omställning, test och forskning på, säger Patrick Dahl, verksamhetsledare på Energicentrum Gotland.