Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Robert Lindström är nöjd med sin läkemedelsautomat.

Nu inför vi läkemedelsautomater till många fler

Publicerad 2023-03-13 15:00
Läkemedelautomater har prövats av brukare och patienter. De har varit nöjda. Nu införs fler automater.

 

– Under förra året prövade ett antal brukare läkemedelsautomater. De berättar att de känner sig mer trygga och självständiga. Brukare som har behov av att läkemedel tas på exakt rätt tid behöver inte vara oroliga för att vi inte ska komma i tid.
 
Det berättar Cecilia Storm. Hon är undersköterska och en av dem som arbetat mest med att introducera automaterna. Hon fortsätter:
 
– Automaten fungerar även som ett extra "larm" om man inte tar medicinen. Den sparar också tid för oss så att vi räcker till för andra omvårdnadsbesök. 
 
Läkemedelsautomaten blinkar och talar om när det är dags för medicinintag. Du trycker på en knapp och ut kommer en liten påse med aktuella tabletter.
 
Från i år kan Region Gotlands hemtjänst, och de hemtjänstgrupper i privat regi som väljer detta, erbjuda läkemedelsautomater.
 
De skrivs ut av hemsjukvården.
 
Automaterna håller också på att introduceras inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 
 
Hittills tar runt 40 gotlänningar hjälp av läkemedelsautomater men ytterligare 20 automater är på väg ut.
 
– För en person med till exempel Parkinsons sjukdom, som måste ta medicin minst åtta gånger per dygn, underlättar automaten väldigt mycket. Det är samtidigt viktigt att säga att det inte passar alla och det förutsätter att den enskilde är positivt inställd till automaten, säger Carina Söderström, chef för hemsjukvården.
 
– Det här är en stor förändring till det bättre, både för den enskilde och för att vi ska få ihop pusslet med att vi är färre i arbetsför ålder som ska hjälpa allt fler de närmaste åren, säger Magnus Björk, hemtjänstchef.