Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags för vårdos mot covid-19, för dig född 1943 eller tidigare

Nu kan du som i år fyller 80 år eller äldre få den rekommenderade vårdosen mot covid-19. Det går samtidigt bra att vaccinera sig mot pneumokocker.
Öppettider för drop-in finns på gotland.se/dropinvaccination. För tidsbokning ring 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30-12.00) eller boka tid via appen Alltid öppet. Vaccinationerna med vårens påfyllnadsdoser pågår under mars och april.

Vilka rekommendationer gäller?
Många har nu ett bra skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19, därför har rekommendationen om vaccination för friska personer 18–49 år tagits bort. Men risken ökar med åldern och vissa grupper rekommenderas fortfarande att ta påfyllnadsdoser.
  • Du som är född 1943 eller tidigare rekommenderas två påfyllnadsdoser i år. En i mars eller april och en i höst. Det gäller även boende på SÄBO, oavsett ålder.
  • Du som är född 1944–1973 eller är från 18 år och i riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos i år, men denna tas senare i höst.

Mer information finns på  1177.se/gotland/doser-vaccin-covid19

Vaccination mot pneumokocker

Du som är född 1958 eller tidigare eller ingår i en riskgrupp kan vaccinera dig gratis mot pneumokocker. (En vanlig orsak till exempelvis lunginflammation.) Vaccinationerna görs under mars och april på vaccinationsmottagningarna. För personer över 80 år går det bra att vaccinera sig samtidigt med vårens påfyllnadsdos mot covid-19. Är man vaccinerad mot pneumokocker någon gång under de senaste fem åren så behöver man inte göra det i år igen. Läs mer på 1177.se/Gotland/vaccination-mot-pneumokocker