Kontakt

Fenomenalen Science Center

Skeppsbron 4
621 57 Visby

Telefon: 0498-26 34 73

E-post: fenomenalen@edu.gotland.se
Facebook: @fenomenalen
Instagram: @fenomenalensciencecenter

Verksamhetschef Mårten Sahlin

Telefon: 0498-26 34 72

Bokning av NTA-lådor och skolprogram

Telefon: 0498-26 34 73

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projekt

På Fenomenalen är vi engagerade i olika projekt och samarbeten med till exempel näringslivet och olika intresseorganisationer. Här hittar du information om de projekt som är aktuella just nu. 

Modern Mines

Tillsammans med science centren Technichus, Kreativum, Balthazar, Navet, Teknikens hus, Tekniska museet, Exploratoriet och branschorganisationen Svenska Science Centers driver vi projektet Modern Mines.

Vi vill gemensamt bidra till ett fördjupat och lustfyllt lärande om hållbar utveckling och hållbara värdekedjor inom gruvnäringen. Projektet avslutas under 2023.