Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemsebadet stängt 7:00-9:00 10/3

Hemsebadet håller stängt 10/3 kl. 7:00-9:00 pga. simlärarutbildning. Öppet 12-19:30 som vanligt.