Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturenheten söker konstnärer till två gestaltningsuppdrag

Publicerad 2023-02-15 13:11
Yrkesverksamma konstnärer bjuds nu in att lämna intresseanmälan gällande två gestaltningsuppdrag: Havspaviljongen på Visby lasarett samt Landmark Visby.

Havspaviljongen Visby lasarett

I samband med projekt Havspaviljongen på Visby lasarett skapas det utrymme för en konstnärlig gestaltning av den yttre miljön. Målet är att med en sammanhållen gestaltning bidra till att skapa en tydlig karaktär som på ett intressant sätt interagerar med den omgivande miljön. Samverkan med både arkitekter, landskapsarkitekter och vården är ledordet när det gäller konstuppdraget i projekt.
 
– Under en tid framöver kommer havsutsikten på platsen att skymmas. Därför söker vi en konstnärlig gestaltning som kan bidra till ett öppet seende, skapa en nyfikenhet och bidra till att lätta upp ett slutet arkitektoniskt rum. En publik skulptural gestaltning som så långt det är möjligt väger upp den förlust av havskontakt som nybygget leder till, säger Petter Hellsing, konstkonsult för projektet.
 
Uppdraget genomförs inom ramen för enprocentsregeln, vilken innebär att 1 % av budgeten vid offentliga bygg- eller anläggningsprojekt ska avsättas för anskaffning av offentlig konst. En av de konstnärer som lämnar intresseanmälan kommer att bjudas in till skissuppdrag.

Landmark Visby

Vid klinten mellan Södra hällarnas naturreservat och Visbys vattenreningsverk har två platser valts ut för konstnärlig gestaltning. Uppdraget avser en nutida konstnärlig gestaltning för att lyfta entrén och välkomna till Gotland. Den övergripande konstnärliga tematiken har rubriken ”Landmark Visby - färden, vattnet, sikten“.
 
– Konstuppdraget ska samspela med landskapets topografi och får gärna vara i linje med projektets intension om att bli ett välkomnande landmärke, men kan också bryta av och bidra med poetiska, känslomässiga och intellektuella perspektiv utifrån platsens sammanhang, berättar Lies-Marie Hoffmann, konstkonsult för projektet.
 
Uppdraget Landmark Visby utlyses som en öppen inbjudan under våren 2023 med målet att låta tre skissförslag tävla mot varandra innan det vinnande förslaget kan komma på plats under 2024. Det offentliga uppdraget finansieras av Carl Degermans stiftelse och donationsfond.