Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skrivkurs för unga HBTQ-personer

Publicerad 2023-02-15 08:25
Genom århundradena har berättelser utanför normen tystats ner. Nu är det hög tid att ändra på det. Våren 2023 finns chans för unga HBTQ-personer på Gotland att utveckla sitt skrivande under handledning av författaren Anna Lytsy.
Genom ett samarbete mellan Fenix Ungkulturhus och kulturenheten erbjuder Region Gotland i vår en kurs i kreativt skrivande för unga HBTQ-personer. Författaren Anna Lytsy leder kursen som startar den 7 mars. 
 
Lytsy är verksam på Gotland och i Stockholm och skriver både skön- och facklitteratur, samt har arbetat som redaktör och lektör. Hon har bland annat gett ut romanen Fru Freud och jag på Skandinaviens första queerförlag Normal. En gedigen erfarenhet som nu kommer de unga gotländska skribenterna till godo. 
 
– Vad deltagarnas texter handlar om är upp till dem. Det finns inget innehåll som är fel. Det vi jobbar med tillsammans är hur deras unika innehålla kan ges en form på bästa sätt, säger Anna Lytsy. 
 
Fenix Ungkulturhus, som numera är lokaliserat på Jungmansgatan i Gråbo, har ett långt arbete med målgruppen i bagaget. Drömmen är att kunna sammanställa en antologi med queera berättelser från Gotland. En dröm som nu tar ett stort kliv mot att bli verklighet. 
 
– Unga HBTQIA+personer är starka, kapabla och livskraftiga människor som står inför en värld full av hat och diskriminering. Det är dags att deras röster får ta den plats de förtjänar – samtidigt som de får en chans att lära sig om styrkan de har inombords genom kreativt skapande, säger Decimus Ahlin, ungdomslots på Fenix. 

Föranmälan senast 3/3

Skrivgruppen är öppen för 15 deltagare i åldern 16–25 år. 
 
Föranmälan senast den 3/3 till fenix@gotland.se