Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Var med på vår kommande ABC-föräldrautbildning

Publicerad 2023-02-15 11:00
Nu erbjuds det en ytterligare omgång av ABC-föräldrautbildning med start den 14 mars för dig som har barn i åldern 3-12 år. Under träffarna kommer vi bland annat att prata om kärlek, samspel, konflikter och vuxna som visar vägen.

ABS-illustration

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt och för att våra barn ska bli trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Innehållet på träffarna

1. Visa kärlek
2. Vara med
3. Visa vägen
4. Välja strider
5. Uppföljning - äger rum efter 4 till 8 veckor. Tiden bestämmer vi gemensamt.

Start: tisdag den 14 mars klockan 18.00

Därefter ses vi den 28/3, 18/4 och den 2/5.

Plats: Mästergatan 5C, Visby

Varje träff pågår i cirka 2,5 timme. Kursen är gratis och vi bjuder såklart på fika!

Vi som håller i grupperna är utbildade socionomer och skolkuratorer inom Barn- och elevhälsan, Region Gotland.

Anmäl ditt intresse via sms till oss senast onsdagen den 10 mars till:
Stina Wigström, tfn: 0700 83 25 54
Carina Schüberg, tfn: 0704 47 72 09

Lämna då för- och efternamn och telefonnummer.