Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stor hälsosatsning ska öka frisknärvaron inom omsorgen

Publicerad 2023-02-14 10:40
Nu görs en stor hälsosatsning för medarbetare inom socialförvaltningens omsorgsområden.
Medarbetare får en schemalagd friskvårdstimme i veckan plus ett förhöjt friskvårdsbidrag på 5000 kronor för att till exempel kunna gå på gym.
 
– Många av socialförvaltningens medarbetare har tidigare haft svårt att kunna ta ut friskvårdstimmen. Återhämtning är viktigt och ska uppmuntras, säger Amanda Östergren från fackförbundet Kommunal, som varit med och arbetat fram satsningen.
 
Bland medarbetare inom hemtjänst, särskilda boenden och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är sjuktalen högre än bland många andra yrkesgrupper inom Region Gotland. Därför görs nu en särskild satsning på denna grupp. 
 
– De har många gånger fysiskt krävande arbeten. Vi behöver säkra återhämtning och möjligheter till fysisk aktivitet för våra medarbetare, säger socialförvaltningens HR-chef Roger Nilsson.
 
Hälsosatsningen görs på försök under ett år och med hjälp av statsbidrag. Den innehåller:
  • Schemalagd friskvårdstimme
  • Ersättning på 5000 kronor för att köpa till exempel kort på ett träningsställe
 
– Kommunal är positiva till satsningen. Personligen tycker jag det är jätteroligt och känner mig värdefull som medarbetare i satsningen. Det ska bli spännande att se vilka aktiviteter som blir populära och vad det kommer ge för resultat, säger Amanda Östergren.
 
Satsningen kommer att följas av en läkare och forskare inom socialmedicin.