Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Läkare Dávid Ojalvo håller en sömnklocka

Sova mer effektivt med en klocka?

Publicerad 2023-02-03 11:02
För den som har sömnproblem kan det ofta bli ett fokus på antal timmars sömn. En ”sömnklocka” kan vara en hjälp att synliggöra hur många timmar man fått sova.

Dávid Ojalvo är ST-läkare på Vårdcentralen Wisby Söder. Han har mött flera patienter som har sömnsvårigheter och en av dessa var en äldre dam som hade en smart klocka:

– Hon undrade hur vi skulle kunna dra nytta av den data som kom från hennes klocka. När jag fick höra att det fanns en möjlighet att forska här på vårdcentralen kom jag ihåg henne. Jag tänkte att det vore intressant att undersöka om en sådan smart klocka kan hjälpa läkare inom allmänmedicin att handlägga primär insomni, alltså sömnsvårigheter.

Möjligheten att forska erbjöds som en del av projektet Innovationssystem Gotland som drivits av Region Gotland, Uppsala universitet och Science Park Gotland i samarbete. Tanken har varit att fånga upp idéer från anställda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ge dem möjlighet att genomföra en forskningsförstudie eller jobba med en innovation.

Christian hade inte kunnat genomföra sin forskningsförstudie om sömn utan projektet Innovationssystem Gotland. Via den seniora forskare som arbetat med matchning mellan praktiker och forskare i projektet, fick Dávid kontakt med forskaren Christian Benedict på Uppsala universitet.

– Tack vare projektet har min verksamhet fått finansiering, för att kompensera lön, på 20 procent för att kunna avsätta tid till detta under sex månader, likaså har min handledare Christian fått 20 procent, förklarar Dávid. Dessutom har vi kunnat köpa in smarta klockor, Fitbit Inspire 2, till projektet.

Uppskattat samarbete med Uppsala universitet

Dávid uppskattar att han haft förmånen att jobba tillsammans med Christian. De har bollat idéer, gått igenom olika artiklar och skrivit den etiska ansökan ihop. Under studien har de diskuterat patientfall och slutligen resultatet. För Christian var det nytt att göra en studie tillsammans med en kliniskt verksam läkare, vilket gjorde det extra intressant för honom.

Som en ytterligare resurs har Dávid haft läkarstudenten André Pekkola Pacheco som under tre sommarveckor gjorde observationer under patientbesök och hjälpte till med statistiken.

– Det var en otroligt bra hjälp! Kan vi erbjuda fler studenter sådana möjligheter kanske vi kan locka hit fler yngre kollegor? Visa att också forskningsintresserade underläkare har sin plats i primärvården.

Deltagare från både Visby Norr och Wisby Söder vårdcentraler

De ville få ihop en försöksgrupp på minst 24 personer med diagnosticerade sömnsvårigheter. Här samarbetade Visby Norr och Wisby Söder vårdcentraler, så att de på norra vårdcentralen skickade över lämpliga patienter till David. De fick ihop 35 patienter, men av dessa är det bara 25 patienter som beskrivs i slutrapporten.

– En del har haft sömnapné eller smärta, någon har haft uttalad psykisk ohälsa, någon har tackat nej och någon har inte kunnat komma på de inbokade besöken. Dessa har inte passat in i vår studie.
Varannan deltagare fick en smart klocka (i studien kallad sömnklocka) – en Fitbit Inspire 2. Samtliga patienter har fått en sömndagbok att skriva i och Region Stockholms självhjälpsbok med sömnråd. De har också fått komma på regelbundna besök hos läkaren Dávid.

Patienterna tyckte att det var intressant att vara med i studien och de flesta beskrev en förbättrad sömnkvalitet.

– Som exempel har två avslutat sin medicinering och sju stycken har inte behövt någon mer hjälp, berättar David. De har fått bekräftelse på sitt problem och fått ett nytt perspektiv på sin sömn.

– Våra diskussioner har varit intressanta. Två av deltagarna har under studien insett att de jobbar otroligt mycket och har hög stressnivå. Innan förväntade de sig att bara sömn skulle räcka som återhämtning, men tack vare studien har de insett att det inte räcker. De har behövt trappa ner på jobb och kanske ägna ett helt dygn åt att vila.

Coaching vinner över sömnklocka

Hur har då ”sömnklockan” bidragit till studien? Den har varit en pusselbit och den viktigaste effekten har varit att patienterna har minskat sin tid i sängen. De har insett att deras sömnkvalitet inte påverkas av om de är sju eller nio timmar i sängen.

– Från början var min teori att om man spårar sömnen med en sömnklocka så kanske man blir mer motiverad att jobba med att förbättra sin sömn, säger Dávid. Med sömnklockan har de ofta kunnat se att läget inte är så illa som de trott och de har de bättre kunnat lugna sig och acceptera situationen. Men jag säger alltid till patienten att ”jag utgår från din berättelse, inte från datan”.

– Idag förstår jag att det viktiga är att jobba med coaching, att aktivt uppmuntra patienten, att gå igenom olika råd om sömn, skriva sin sömndagbok, dricka mindre kaffe, promenera, kanske träna och köra lite avslappningsövningar. När patienten får mer kunskap om sömn så kan det leda till förbättrad sömn. Jag har blivit lite förvånad över att vi kanske inte behöver de här sömnklockorna.

Sammanfattningsvis är Dávid tacksam över att han fått den här möjligheten att forska. Det har varit intressant och lärorikt.

– Jag hoppas att jag kan använda mina nya färdigheter när jag handleder nya läkare på vårdcentralen, avslutar Dávid.