Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Månadens elev på Kulturskolan

Kulturskolan Gotland vill lyfta våra fantastiska elever och alla spännande kulturaktiviteter genom att införa ”Månadens elev”.

”Månadens elev” är inte någon tävling utan är öppet för alla elever som med egna ord vill berätta om sig själv, vad en gör på Kulturskolan och vad det betyder för en.

 

”Månadens elev” publiceras varje månad på Kulturskolans Facebook och Instagram med ett nytaget foto på eleven som skolan antingen hjälper till med eller ett foto som eleven själv skickar in. 

 

Om du är elev på Kulturskolan och intresserad av att bli månadens elev kontaktar du Håkan Renard på hakan.renard@edu.gotland.se eller 073-7658753. 

 

P.S för att få bli ”Månadens elev” behöver elevens vårdnadshavare godkänna publicering genom Kulturskolans GDPR-avtal.

 

Bilden föreställer Amanda Ljung - Månadens elev januari 2023.

Foto: Håkan Renard