Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studerande på folkhögskola

Prova-på att studera på folkhögskola

Publicerad 2023-02-03 12:00
Nu har du som är 16 år och äldre chansen att prova på studier på folkhögskola. Kursen kan bli starten för fortsatta studier på folkhögskolan eller andra lärosäten.

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en kurs för dig som helt eller delvis saknar grundskole- eller gymnasiebetyg och vill prova på studier i lugn takt. Du får möjlighet att känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Vi har också skapande verksamhet samt friskvård och motion.  

Du studerar på din nivå. Kursen pågår under knappt en termin, motsvarande 13 veckor på heltid måndag-fredag, cirka klockan 9.00–14.30. Kursen pågår 6 mars – 2 juni 2023.

Under kursens gång finns folkhögskolans personal med som stöd i dina funderingar kring fortsatta studier.

Läs mer om kursen och hur du ansöker  gotlandsfolkhogskola.se/kurser/allman-kurs/smf 

Studiemotiverande folkhögskolekurs genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen.