Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Patient tas emot på vårdcentralen Slite (Bilden är arrangerad, Foto: RG)

Tillgänglig vård under 2022 ger extra miljoner till gotländsk sjukvård

Publicerad 2023-02-01 08:45
Tack vare ihärdigt arbete från medarbetare och chefer fick den gotländska hälso- och sjukvården en stor del av statliga bonuspengar för god tillgänglighet i vården under 2022. Det handlar om cirka 70 miljoner kronor.
- Vi når långt ifrån alla uppsatta mål för 2022. Men om vi ska prata om vinnare i det här sammanhanget så är det framför allt gotlänningarna som erbjudits en relativt hög tillgänglighet till hälso- och sjukvård under 2022 jämfört med övriga riket. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och chefer som trots många utmaningar lyckats med denna bedrift, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon konstaterar även att medarbetarnas målmedvetna tillgänglighetsarbete i vården innebär ett minskat lidande för patienterna, men att vi också har en bit kvar innan vi når alla nationellt uppsatta mål.
 
- Hur mycket av de statliga pengarna som varje region tilldelas från år till år beror på hur väl regionen uppfyller de specifika kraven inom den nationella tillgänglighetsöverenskommelsen, säger Anna Andersson, tillgänglighetssamordnare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Och hon fortsätter:
 
- Ett exempel på där vården på Gotland utmärker sig när det gäller god tillgänglighet är Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där mer än 95 procent av patienterna får första kontakt, utredning och behandling inom 30 dagar (rikssnitt minde än 60 procent). Andra områden som bidragit i år är att 80 procent av alla återbesök inom specialiserad vård sker i tid, det vill säga inom det tidsintervall vårdpersonalen bedömt. (rikssnitt 80 procent) samt att andelen patienter som väntat mer än 180 dagar på en läkarkontakt i specialiserad vård har minskat under året. (minskning med 16 procentenheter).

Genomsnittlig tillgänglighet enligt vårdgarantin under 2022

 • Kontakt med primärvården samma dag: 
  95 procent får kontakt med sin vårdcentral samma dag (mål 100 %, rikssnitt 86)
 • Medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården:
  83 procent får en medicinsk bedömning på sin vårdcentral inom 3 dagar (mål 100 %, rikssnitt 84)
 • Första besök i specialiserad vård inom 90 dagar:
  68 procent får sitt besök inom 90 dagar (mål 100 %, rikssnitt 68)
 • Operation/Åtgärd inom 90 dagar i specialiserad vård:
  77 procent får sin operation inom 90 dagar (mål 100 %, rikssnitt 58)