Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du jobba med skrivgrupper på Gotland?

Att uttrycka sina upplevelser i text kan vara ett effektivt verktyg för att bearbeta trauman och andra svåra upplevelser. Det kan också leda till storslagna litterära verk. Nu utbildar vi handledare för att arbeta med skrivgrupper på Gotland.
Den psykiska ohälsan är ett stort folkhälsoproblem, inte minst bland unga. I en studie gjord 2021 uppgav 20 procent av gotländska ungdomar att de lider av psykisk ohälsa. Ett sätt att närma sig problemet är genom konstnärligt skapande. 
 
Nu utlyser kulturenheten fem platser på utbildning till skrivhandledare. Utbildningen bygger på den evidensbaserade metoden Write yourself, som används i 16 länder för traumabearbetning och personlig utveckling genom skrivande. 
 
Utlysningen riktar sig dels till författare och andra skrivande människor på ön, dels till personer som i sin yrkesroll eller i civilsamhället kan ha nytta av metoden. Det kan till exempel handla om personal inom elevhälsan, äldrevården eller psykiatrin, likväl som ideellt engagerade i exempelvis kvinnojourer. 
 
Kursen är på deltid och till största del digital, men innefattar även fyra träffar i Visby. Den som anmäler sig bör kunna vara med på minst tre av träffarna. Det är helt kostnadsfritt att delta. 
 
Varmt välkommen med din ansökan innan den 5/2!