Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nybergs får i uppdrag att bygga nya Solbergabadet

Publicerad 2023-01-31 17:00
Vid tekniska nämndens möte idag beslutades att Nybergs entreprenad AB får i uppdrag att bygga nya Solbergabadet i Visby.
- Behov av ett nytt badhus på Gotland har ju diskuterats under en längre tid. Solbergabadet har varit med länge och uppfyller inte alla önskemål på ett modernt badhus och därför är jag mycket glad över att vi nu tagit detta viktiga beslut, säger tekniska nämndens ordförande, Mariette Nicander.

Regionfullmäktige har beslutat att ett nytt badhus ska byggas vid det gamla Solbergabadet och medel i enlighet med en förstudie är avsatta för år 2023–2026. Ett flertal förstudier gällande nytt badhus i Visby har gjorts under de senaste åren. I den senaste förstudien tittade Liljewalls arkitekter på fyra olika placeringar i Visby. Valet föll på en plats längs Solbergaleden mellan nuvarande Solbergabadet och Gutavallen.

Målet är att Gotland ska få en ny och modern badanläggning med ett utbud som passar en bred målgrupp.

Genomförandeplan

Uppdraget från regionfullmäktige är att uppföra ett badhus i enlighet med det lokalprogram som finns presenterat i förstudien framtagen av Liljewalls arkitekter. Genomförandet är planerat enligt följande:

  • Inledningsfas bestående av marknadsundersökning och omvärldsanalys för att dra lärdomar från pågående och nyligen genomförda likvärdiga projekt.
  • Upphandling av totalentreprenör för fortsatt arbete i samverkan.
  • Projektering inklusive framtagande av kostnadskalkyl och bygglovsprocess.
  • Produktion inklusive driftsättning och överlämning.

Nya Solbergabadet ska bland annat innehålla detta:

  • Motion/tränings/tävlingsbassäng 25 meter. 
  • Hoppmöjlighet från svikt 1 och 3 meter samt 5 meter från trampolin. 
  • Multi/undervisningsbassäng 12,5 x 6 meter med höj och sänkbar botten.
  • Familjebad med attraktioner för de yngre besökarna.

Byggstart andra kvartalet 2024

Själva bygget planeras starta under andra kvartalet av år 2024 och Solbergabadet planeras vara färdigbyggt under första kvartalet 2026. Projektet har en budget på 225 miljoner kronor. Vad som ska hända med Solbergabadets nuvarande byggnad är inte beslutat.