Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan nya boende flytta in på Attendo Terra Nova

Publicerad 2023-01-30 09:54
Det särskilda boendet Attendo Terra Nova kan nu erbjuda nya boenden plats. Detta efter att socialförvaltningen tagit beslut om att häva hela intagningsstoppet. Beslutet gäller från 1 februari.
– Vi ser en annan och förbättrad situation på boendet i dag och att Attendo tar ansvaret för kvaliteten och fortsätter arbeta enligt sin handlingsplan. Därför häver vi intagningsstoppet, säger socialdirektör Marica Gardell som tagit beslutet.
 
Det var i september 2022 som intagningsstoppet infördes, vilket har inneburit att inga nya boende har fått flytta in så länge stoppet gäller. Stoppet infördes efter att identifierade brister i omsorgsinsatser, sjukvårdsinsatser och ledning och styrning inte hade åtgärdats.
 
Under hösten har återkommande oanmälda och anmälda besök gjorts och i samtal med Attendo har förvaltningen följt vårdföretagets arbete med att åtgärda bristerna. 
 
Intagningsstoppet hävdes till viss del i början av 2023 då tre platser tillfälligt öppnades för korttidsvård. Nu hävs hela intagningsstoppet.
 
– Vi är i ett läge där vi inte längre bör ha kvar intagningsstoppet. Jag är samtidigt angelägen om att förvaltningen fortsätter följa verksamheten på boendet extra noga, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).
 
– Från 1 februari kan den som står i kö för att flytta till ett särskilt boende välja Attendo Terra Nova som alternativ igen, säger Marica Gardell.