Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Därför går regionen över från bioplastpåse till papperspåse

Publicerad 2023-01-30 08:17
De nya kompostpåsarna i papper har diskuterats en del. Tyvärr råder det en del missuppfattningar som sprids och dessa har nästan blivit sanningar. Faktum är också att de gröna påsarna till stor del faktiskt är plast – och plasten vill vi ju minska på.

Först vill vi säga att detta byte av matavfallspåse förstås kan vara en stor förändring för flera av oss. Det innebär att man kanske behöver göra vissa ändringar i de dagliga rutinerna då den nya påsen inte håller väta lika bra som den tidigare i bioplast.

Varför bytte vi från bioplast då den också är nedbrytbar?

Den tidigare bioplastpåsen är som namnet säger tillverkad till viss del av nedbrytbart material, men för att göra den tillräckligt slitstark samt ekonomiskt fördelaktig innehåller påsen också vissa plaster. Inte ens så kallad nedbrytbar bioplast bryts ned under behandlingen i Gotlands biogasanläggning. Så kallade bioplaster kräver industriellt kontrollerad kompostering för att brytas ned. I naturen bryts de möjligen ned något snabbare än de omkring 400 år som krävs för fossil plast, men troligen tar det flera hundra år. Vad som lär vara sant då det gäller nedbrytningstid av bioplaster, kemikaliernas påverkan och vilka följder det får för oss och naturen är svårt att veta. Plastprodukter har i ett historiskt perspektiv inte funnits särskilt länge.

Detta innebär att det finns plast i den slurry (en slurry är en blandning av tätare fasta ämnen uppblandade med och upplösta i en vätska, vanligtvis vatten) som skickas till biogasanläggningen på ön. Efter biogasproduktionen ska slammet spridas ut på åkrar (biogödsel) för att återföra näringsämnen som kan ersätta konstgjorda näringsämnen i lantbruket.

Alltså - använder vi dessa bioplastpåsar får vi mikroplast i biogödsel som går ut på de gotländska åkrarna och så småningom in i vår mat som vi och våra barn äter. Papperspåsen är av organiskt, nedbrytbart materia. Den bryts ned till 100 procent och blir en del av den massan som går till tillverkning av biogas och därefter vidare ut på åkrarna.

De flesta kommuner i Sverige använder sig av papperspåse för utsorteringen av matavfallet. Den papperspåse av vattenavvisande kraftpapper som vi på Gotland använder är i stort sett densamma som också andra kommuner använder. Papperspåsarna vi använder här på Gotland ska endast vara Region Gotlands egna matavfallspåsar.

Vad ska man tänka på vid användning av den nya avfallspåsen?

Papperspåsarna ska användas endast med den ventilerade matavfallsbehållaren. Då luftas påsen och håller bättre när du bär ut den. Behållaren ska placeras välventilerat för att fungera optimalt.

Fyll inte påsen över den streckade linjen. Låt blött matavfall rinna av i vasken. Byt gärna påse ofta.

Tips! Ta ut hela matavfallspåsen i matavfallsbehållaren, då riskerar man inte att påsen går sönder på vägen till det bruna matavfallskärlet. Har du ingen ventilerad matavfallsbehållare kan du hämta det gratis på återvinningscentralerna eller regionens reception på Visborg. Det blir lättare att samla upp matavfallet ur slasken med en slaskrensare.

Du gör skillnad när du sorterar matavfall

Matavfallet blandas inte med annat avfall såsom restavfall, det rötas på Gotland och blir biogas. På 1000 bananskal som rötas här kan en biogasbil köra 75 kilometer!

Du gör ett viktigt jobb när du sorterar. Tack för din insats!