Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Musiker tillsammans på scen

Hur upplevdes verksamhetsstödet under pandemin? – Ge din bild i kort enkät

Publicerad 2023-01-27 09:50
Drabbades din verksamhet av pandemins effekter? Sökte ni stöd från Region Gotland? Ge din bild av hur det fungerade och bidra i förbättringsarbetet. Enkäten är till för verksamheter inom näringsliv, kultur och fritid. Den tar cirka fem minuter att fylla i.

Syfte med enkäten: Ta reda på hur stödet fungerade och göra förbättringar

Under 2020–2022 gav Region Gotland stöd åt verksamheter på Gotland som drabbades av effekterna av pandemin. Regionen har anlitat konsultföretaget Governo för att analysera effekterna och relevansen i stödet.
 
En viktig del i denna analys består av en enkät som riktar sig till de verksamheter som har haft möjlighet att söka stöd från regionen (näringsidkare, aktörer och organisationer inom kultur- och fritidssektorn). Syftet är att få kunskap om hur de stödåtgärder som regionen vidtagit upplevs ha fungerat, och fånga tankar kring vad som hade kunnat göras annorlunda.
 

Svara på enkäten - senast den 8 februari

Svara på enkäten oavsett om ni mottagit stöd eller ej. Det tar cirka fem minuter och vi önskar få dina svar senast 8 februari.
 
Dina svar bidrar till lärdomar och till utvecklingen av verksamheten. Svaren behandlas anonymt. Governo kommer att sammanställa enkätsvaren och lämna ett samlat underlag med analys av effekten av stöden till regionen.
 
  • Observera att enkäten enbart avser stöd från Region Gotland och inte statligt stöd.
  • Enkäten måste  besvaras i sin helhet vid ett och samma tillfälle. 

Klicka här för att komma till enkäten  https://governo.insurvey.com/-/F800E02P96A06

Frågor och kontakt

Om du har några frågor om enkäten, vänligen kontakta Rebecca Hagberg på Governo, rebecca.hagberg@governo.se
 
Stort tack på förhand!