Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 28 januari

Publicerad 2023-01-28 07:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 28 januari 2023.
En samannons publiceras varje lördag i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Denna vecka är det två samannonser.