Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags att söka feriejobb

Publicerad 2023-01-31 12:16
Den 6 februari startar årets ansökningsperiod för sommarjobb i regi av Region Gotland. Ungdomar födda år 2005–2007 kan ansöka.

Sista ansökningsdag är den 26 februari. 

Varje feriearbetare jobbar under en treveckorsperiod. Du jobbar vanligtvis sex timmar per dag, utöver lunch, och fem dagar per vecka. Sammanlagt maximalt 90 timmar.  

Behov av anpassning på arbetsplatsen?

Är du vårdnadshavare för en ungdom som har behov av anpassning på arbetsplatsen? Tänk på att detta behöver anmälas i ansökan för feriejobb. 

Vilka feriejobb finns det?

Några av de feriejobb som erbjuds är inom äldreomsorgen, praktiskt arbete inom fastighetsskötsel och trädgård, förskola och fritidsverksamhet. Andra feriejobb är kultursommarjobben, demokratiutvecklarna, sommarsimskola, skolgårdsmålning, läsprojekt och kontorsvärd. 

Prioriteringsordning

Vår erfarenhet är att det brukar finnas fler sökande än arbetstillfällen. Därför rekommenderar vi dig att söka även andra sommarjobb.

Finns det fler sökande än platser kommer vi att tillsätta platserna utifrån en prioriteringsordning. I år är ungdomar födda 2007 prioriterade, men även ungdomar som tillhör det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som också kan ansöka om feriejobb.  

Öppet hus där du kan få hjälp med din ansökan 

Måndagen den 13 februari 15.00–17.00 har vi öppet hus där du kan få hjälp med din ansökan. Vi informerar också om feriejobb och arbetsområden.

Välkommen till avdelningen för arbetsliv och etablering på Norra Hansegatan 6B. 

I slutet av april får alla som sökt ett besked via e-post och ”Mina Sidor”.