Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De ska skapa konst till nya Alléskolan

Publicerad 2023-01-24 16:49
Det blir konstnärerna Disa Rytt och Birthe Jørgensen som får i uppdrag att konstnärligt gestalta Alléskolans nybyggnad i Visby.

Under 2022 fick fyra konstnärer i uppdrag att lämna in idéer till nya Alléskolans inomhusmiljö. De fyra förslagen presenterades sedan för ett ungt konstråd bestående av gotländska skolelever i mellanstadieåldern som fick lämna in sina frågor och reflektioner.

Nu är det beslutat vilka två konstnärer som går vidare och får gestalta sina förslag. Det blir Disa Rytt, som ska skapa konst till skolans korridorer, och Birthe Jørgensen, som får förverkliga sitt förslag till träffpunkter i skolan.

Disa Rytt är född 1984 i Lidköping, utbildad vid Kungliga konsthögskolan och verksam i Stockholm.

Birthe Jørgensen är född 1975 i Köpenhamn men numera bosatt och verksam på norra Gotland.

Beslutet är fattat av projektets konstråd som består av en konstkonsult, arkitekter, byggprojektledare, teknisk förvaltare, skolans representanter samt konstsakkunniga tjänstemän från Gotlands Museum och kultur- och fritidsavdelningen.

Not: En procent (1 %) av budgeten vid alla ny-, om- och tillbyggnad i offentlig verksamhet ska gå till anskaffning av offentlig konst.