Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2023-01-24 16:05
I dag den 24 januari 2023 har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade bland annat regionfullmäktiges prioriteringar och mål 2024-2027, tilläggsanslag för flytt av konstgräsplan, ändring av direktanvisning samt tillägg till ramavtal mellan Region Gotland och AB Gotlandshem avseende detaljplaneläggning och exploatering inom Gråbo/Yttre Furulund, avsiktsförklaring Torslunden, överenskommelse om samverkan mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen för att påskynda etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen samt motion om minnesmärke.

Kallelser och handlingar hittar du här: https://gotland.se/116871  

Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 34 ärenden.