Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pelletspanna

Befintlig oljepanna kan ofta fungera som pelletspanna, kompletterad med en pelletsbrännare. Det finns nu på marknaden speciella pelletspannor vilka är anpassade till bränslet därför mycket effektiva. Bränslelagret går att ordna på många sätt beroende på att pellets är relativt lätt att transportera via skruvar eller fläktar. Desto större lager man kan ha desto billigare blir pelletskostnaden. Kontakta skorstensfejarmästare och kommunen innan installation.

Fördelar
Enklare än ved
Lätt att lagra och hantera
Bättre regleringsmöjligheter än vanlig vedeldning
Ett biobränsle
Relativt billigt per kWh
Nackdelar
Askhantering och sotning
Kan ej användas i direktelvärmda hus (men pelletskamin går bra)


Övrigt
Totalkostnaden för installation av en pelletspanna med pelletsbrännare med bränslelager är ca 50 000 - 80 0000 kr, inkl moms. Kostnad för en pelletsbrännare är ca 25 000 kr, inkl moms.