Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pelletskamin

En pellets kamin är en liten "braskamin" man fyller med pellets. Den har en termostat så den fläktstyrda förbränningen sker helt automatiskt, det är bara att fylla pellets vid behov. Hur ofta beror helt på hur mycket energi kaminen måste avge, men när det är som kallast måste det ske varje dygn.
Kräver öppna planlösningar och öppna dörrar så att värmen kan spridas till husets alla delar. Befintliga direktelradiatorer behålls och utnyttjas för stödvärme och kallrasskydd. Kontakta skorstensfejarmästare och kommunen innan installation. Nu finns även pelletskaminer med väggenomförd rökkanal och behöver då ingen skorsten genom taket.

 

Fördelar
Kan användas i direktelvärmda hus
Relativt bra lönsamhet
Låg installationskostnad
Ökad trivsel
Kan ge minskad säkringsstorlek
Ev reservvärme vid elavbrott (många kaminer kräver dock el till rökgasfläkt)
Ett biobränsle
Nackdelar
Hantering av pellets, ca 1-4 ton/år
Ger högre rumstemperatur i rummet där kaminen står
Hantering av aska samt sotning
I vissa fall störande ljud från rökgasfläkt mm
Kräver oftast el till fläkt och matning vid strömavbrott