Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 03 2023)

Publicerad 2023-01-23 14:00
Under vecka 3 (16–22 januari) konstaterades fyra nya fall av covid-19 på Gotland, en minskning jämfört med föregående vecka, då det var 13 fall. Mörkertalet är fortsatt stort då det endast är prov tagna på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg som ingår i statistiken.

På Gotland har 97 personer med covid-19 avlidit. I dagsläget vårdas ingen patient med covid-19 på Visby Lasarett.

Trots minskningen så sprids fortfarande olika luftvägssjukdomar. Vid symtom på luftvägsinfektion är det fortsatt mycket viktigt att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Vaccination mot covid-19

Region Gotlands mottagningar för covidvaccination i Visby, Slite och Hemse fortsätter att ha öppet, öppettider finns på gotland.se/dropinvaccination
 
Hösten 2022 rekommenderades personer från 65 år och personer i riskgrupp en påfyllnadsdos, den så kallade "höstdosen". Till och med den 28 februari 2023 vaccineras personer över 18 år som inte tog en påfyllnadsdos mot covid-19 under hösten.
 
De som tog höstdosen har ett gott skydd under vintern. Ingen ytterligare påfyllnadsdos rekommenderas fram till sista februari 2023. Från och med den första mars börjar nya rekommendationer att gälla.
 
Nya rekommendationer den 1 mars 
Personer födda 1943 eller tidigare, samt personer boende på SÄBO rekommenderas en påfyllnadsdos under våren samt en dos under hösten 2023, det vill säga en "vårdos" och en "höstdos".
 
Personer födda 1944–1958 eller yngre som ingår i en riskgrupp rekommenderas att ta nästa dos mot covid-19 under hösten 2023, en så kallad "höstdos". 
 
Folkhälsomyndigheten beslutar inom kort vilka rekommendationer som ska gälla för personer som inte är i riskgrupp och yngre än 65 år,

Nya öppettider för telefonbokningen 
Bokningen på 0498 26 98 00 är öppen vardagar klockan 06.30-12.00.