Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturstipendier att söka

Publicerad 2023-01-23 11:34
Nu finns det tre olika kulturstipendier att söka. Sista ansökningsdag är den 7 mars. Läs mer om stipendierna här på vår webb.

Kulturarbetsstipendium

Går du en konstnärlig utbildning eller är på väg att etablera dig inom det konstnärliga området? Då kan du söka kulturarbetsstipendium för att genomföra ett nyskapande kulturprojekt. Stipendiesumman på 40 000 kronor fördelas på en eller flera mottagare.
 
Rese- och vistelsestipendium
Region Gotland och Tyskland samverkar årligen i september för ett kulturutbyte med Landschaftsverband Westfalen Lippe. Stipendiet omfattar både resan och uppehället i Dortmund, Kunstlerhaus. Du har fri tillgång till ateljé och logi i fyra veckor och får möjlighet att ställa ut ditt arbete.
 
Vistelsestipendium Frankrike
Vår kultur- och fritidsavdelning delar även ut ett stipendium bestående av en månads vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing. Stipendiet innebär fri vistelse i en lägenhet om ett rum och kokvrå med ateljé och arbetsrum under hela september.

Ansökan

Läs mer om kriterier och hitta länk till ansökan på www.gotland.se/kulturstipendier. Samtliga stipendier kan sökas fram till den 7 mars.