Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi söker gode män!

Publicerad 2023-01-20 15:35
Som god man får du chansen att göra direkt nytta för dina medmänniskor här på ön.
Du som god man gör en viktig samhällsinsats och får rätt till ett visst arvode.

Läs mer här: