Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 21 januari

Publicerad 2023-01-21 07:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 21 januari 2023.
En samannons publiceras varje lördag i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland.
Denna vecka är det två samannonser. En stor annons (helsida) och en lite mindre annons.